Meest recente publicatie

Licht op het IJ. Bespiegelingen over het grootste plein van Amsterdam

Amsterdam (2012) | ISBN 978-90-813806-0-7 | 96 pp.

Opdrachtgever: Stichting Zwaan...

Productie en eindredactie: Mare Faber en Harkolien Meinsma

Het boek bevat 20 voorstellen voor lichtkunstprojecten rond het IJ.
Kunstenaars:
Floor van Dusseldorp,
Marijke de Goey,
Edwin van der Heide
Judigor
Joost van Santen

Meer informatie ... | Bestellen


Meer publicaties...


Welkom bij het Bureau Meinsma

Sinds 1988 verzorgt Bureau Meinsma producties en publicaties op het gebied van volkshuisvesting, bouwnijverheid, stedebouw, ruimtelijke ordening, architectuur en kunst.

Bureau Meinsma is het bedrijf van sociaal geografe Harkolien Meinsma. Zij is sinds haar studie sociale geografie en planologie op bovengenoemde terreinen actief en vervult (vervulde) verschillende maatschappelijke functies op die gebieden.

 

Harkolien Meinsma, publiciste en oprichter Bureau Meinsma

(fotograaf Charles Langeveld)

 

U kunt contact met mij opnemen voor nadere informatie over mijn werkzaamheden en mijn publicaties door mij te e-mailen.

Bureau Meinsma - Zandstraat 13 - 1011 HJ AMSTERDAM - telefoon: 020-6264773 - e-mail: meinsma@xs4all.nl