Curriculum Vitae van Harkolien Meinsma | terug

Opleidingen
 
 • HBS-A te Den Haag
 • Sociale geografie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam; bijvakken: Planologie en Bedrijfssociologie (doctoraal 1971)
 • Rechten (deeltijd) Universiteit van Amsterdam (propedeuse 1986)
     
 
     
Werkkringen
     
candidaat-assistent (1967-1969)
 
 • bij het SISWO (Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek)
 • bij de Vrije Universiteit
     
onderzoeker (1971-1981) bij het SISWO  
   
projecten uitgevoerd in opdracht van onder meer:  
   
 
 • Gemeente Amsterdam
 • de Rijksplanologische Dienst
 • Stichting Structuuronderzoek Bouwnijverheid
 • Provinciaal Planologische Dienst van Zuid-Holland
 • Stichting ARA
 • ANGSAW (Amsterdam-Noord, Groene Stad aan het Water)
 • Stichting Zwaan ...
     
secretaris (1976 – 1988)
 
 • van het Provinciaal-Stadsvernieuwingsteam van Zuid Holland (halve werktijd, tot 1982)
 • van de VRA OGO (Voorlopige Raad­van Advies voor het Onderzoek betreffende de Gebouwde Omgeving), Ministerie van VROM
 • van de RAVO, adjunct-secretaris (Raad van Advies voor de Volkshuisvesting), Ministerie van VROM
     
onderwijs
 
 • docent bij de Academie van Bouwkunst in Amsterdam (één avond per week, 1979- 1984)
 • begeleiding project bij de afdeling Volkshuisvesting aan de Technische Universiteit, Delft (1977)
   
zelfstandig ondernemer (augustus 1988 – heden)
 
 • Bureau Meinsma, redactionele producties
 • werkzaam op het gebied van volkshuisvesting, bouwnijverheid, stedebouw en ruimtelijke ordening, architectuur en kunst
     
Een selectie van overige activiteiten
     
1967 Met­architect P. A. van Leeuwen meegedaan aan een prijsvraag van het weekblad "de Groene" met de titel "Het stadhuis staat op de Dam" (bekroonde inzending)
     
1969 - 1983

Actief in het stadsvernieuwingsproces:

 • respectievelijk in de Kinkerbuurt (ontwerpgroep),
 • de Nieuwmarkt (bestemmingsplan),
 • de OBASA (stedelijke ondersteuning van de buurtacties)
 • en enkele landelijke­manifestaties
     
1973 - 1977

Lid en later voorzitter van de Commissie Bouwkunst van de Amsterdamse Kunstraad

     
1977 - 1981 Lid van de CRM-adviescommissie ter bevordering van de beeldende kunst in de architectuur en de ruimtelijke ordening
     
1977 - 1990

Bestuurslid van het LOS (Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing):

 • 1982 - 1986: voorzitter
     
1977 - 1978 Lid van de jury van de Wibautprijs, een architectuurprijs ingesteld door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst
     
1985 - 1986

Lid van de jury van de­Stadsvernieuwingsprijs, ingesteld door de Provincie Zuid-Holland

     
1988 - 1990

Voorzitter van de begeleidingscommissie van een experiment in Zwolle: waar vrouwelijke professionals gelegenheid is geboden hun ideeën over het wonen te realiseren in een woonwijk van 175 woningen

1991

Tentoonstelling "Architectes in Amsterdam", gehouden van 3 april tot 28 mei in de Zuiderkerk te Amsterdam.

Organisatie en samenstelling in samenwerking met drs. M. S. Kuperus. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, dienst Ruimtelijke Ordening.

     
1992 Jurylid bij de meervoudige opdracht over woningbouw op het terrein van het Olympisch Stadion te Amsterdam.
     
1993 - 2000 Lid van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling
     
1993 voor de bewoners van Ruigoord de tekst verzorgd van een alternatief bestemmingsplan voor de Houtrakpolder, getiteld "Eiland in het IJland".
     
1994 Tentoonstelling "Altijd op reis" over het leven en het werk van tien architecten en een beeldend kunstenaar uit de voormalige Nederlandse koloniën (Stichting ARA)
     
1995/96 Manifestaties georganiseerd rond de reizen van de tentoonstelling “Altijd op reis” naar onder meer Curaçao, Indonesië, Suriname, Brussel en India.
     
1998

Aanmoedigingsprijs ontvangen voor het idee om via een prijsvraag aandacht te vragen voor het groen in de Amsterdamse binnenterreinen (Stichting Zwaan...).

Vermeld in het Parool van 18 mei 1998

     
1998 Organisator Tentoonstelling “Dramatische Landschappen” bestaande uit vier doeken van vier bij vier meter, beschilderd door Aat Veldhoen, Theo Kley, Hans Gritter en Niels Hamel.
     
1999 Gast in het VARA-radioprogramma “Een op een”, een uur praten over de ruimtelijke ordening in Nederland met Inge Diepman
     
sinds 2000 Lid van de Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater
     
sinds 2001 Lid van het Bestuur van het Milieucentrum Amsterdam
     
2004 Lid van de jury van een prijsvraag die georganiseerd werd naar aanleiding van het project “de logica van de lelijkheid, ontwikkeling van bedrijventerreinen in Noord Holland”, met als resultaat de publicatie”een nieuwe logica voor bedrijventerreinen.
     
2004 Lid van “De vliegende brigade” van Architectuur Locaal. In het kader van de Architectuurnota deden zij een project “Werk in uitvoering” gericht op projectontwikkelaars en opdrachtgevers van bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen.
     
2005 Lid van het Expertteam van de Provincie Noord-Holland betreffende de toepassing van het Beeldkwaliteitsplan in het Landelijk gebied.
     
2004/2005

Organisator van een workshop voor studenten over de meest wenselijke inrichting van de Volewijk, het gebied in Amsterdam-Noord tegenover het Centraal Station, samen met Floor van Dusseldorp, beeldend kunstenaar en Kees Alberts, architect. Het project omvatte een workshop van een week afgesloten met een jurybeoordeling, een openbare discussiemiddag onder mijn leiding, een tentoonstelling en een verslag in boekvorm (nog in bewerking). Het project was een initiatief van de ANGSAW (Amsterdam Groene Stad aan het Water), een bewonersvereniging die discussies organiseert over de toekomst van Amsterdam-Noord.

 

     
mei 2006 Organisator van de beeldententoonstelling in de Tolhuistuin, ter gelegenheid van het eerste Overhoeksfestival. Initiatiefnemer ANGSAW (Amsterdam-Noord Groene Stad aan het Water)
     
maart 2007 Meegewerkt aan programma van AT5 “in Aanbouw” betreffende de veranderingen in de Mercatorhaven in Amsterdam.
     
2008 – 2013

Tentoonstelling “Licht op het IJ” georganiseerd in het Muziekgebouw aan ’t IJ, in opdracht van Stichting Zwaan... Met lezingen, artikelen en een publicatie

     

| naar boven |

 


Publicaties van Harkolien Meinsma...

Bureau Meinsma - Zandstraat 13 - 1011 HJ AMSTERDAM - telefoon: 020-6264773 - e-mail: meinsma@xs4all.nl