Meest recente publicatie | terug

Licht op het IJ. Bespiegelingen over het grootste plein van Amsterdam

Amsterdam (2012) | ISBN 978-90-813806-0-7 | 96 pp.

Productie en eindredactie: Mare Faber en Harkolien Meinsma

Het boek bevat 20 voorstellen voor lichtkunstprojecten rond het IJ.
Kunstenaars:
Floor van Dusseldorp,
Marijke de Goey,
Edwin van der Heide
Judigor
Joost van Santen

De vier essays zijn geschreven door:
Gerrit Willems, conservator moderne en hedendaagse kunst, Dordrechts Museum
Ton Schaap, Stedenbouwkundige, DRO Amsterdam
Sjoerd Soeters, Soeters Van Eldonk architecten, Amsterdam
Henk de Vroom, specialiteit beeldende kunst, docent aan de Rietveld Academie Amsterdam

Interviews met de vijf kunstenaars: Harkolien Meinsma

Het boek is te bestellen bij Stichting Zwaan...
Zandstraat 13
1011 HJ Amsterdam

telefonisch: tel 020 – 6264773
per e mail: meinsma@xs4all.nl

Kosten: € 15,- (excl. verzendkosten)
Nieuwe prijs geldt sinds 1 april

Recensie over manifestatie Licht op het IJ: Jan Piet Ekker

 


 

Meest recente publicatie volkshuisvesting en bouwnijverheid

Downloaden (PDF)

Opdrachtgever: Ouderenpartij Noord-Holland

Bussum (2007) | ISBN 978-90-811648-1-8 | 68 pp.

Auteur: drs. Harkolien Meinsma

Vormgeving: Jan de Wringer, Amsterdam

Drukwerk: De Steegh, Spakenburg

Gefinancierd door: Stichting Ir. Bierman, het wetenschappelijk bureau
van de Onafhankelijke Senaats Fractie OSF

Kosten: € 8,00 (excl. verzendkosten)

Te bestellen bij: secretaris Ouderenpartij Noord-Holland, Batterijlaan 19, 1402 SL Bussum

Uitgave van: Meinsma redactionele producties, Amsterdam

 

Recensie in Vastgoedpersonality, januari 2009:

PADDENSTOEL

In de jaren zestig was de bevolkingssamenstelling weer te geven als een regelmatige piramide. Veel kleine kinderen, weinig 80-plussers. Momenteel ziet de bevolkingspiramide er meer uit als een cilinder met een soort paddenstoelvorm aan de bovenkant. Dat is te danken aan de geboortegolf tussen 1945 en 1970, de babyboomgeneratie. Deze grote groep is inmiddels doorgeschoven naar de bovenkant van de cilinder: ze vergrijzen.

Wat betekent dit voor de huisvesting in de toekomst? Het is kortzichtig om alleen maar te letten op de groeicijfers. Onze bevolking groeit nog steeds én wordt rijker, dus lijkt het alsof er steeds meer, en ook grotere woningen nodig zijn. De vraag is of er inmiddels niet voldoende ruimte in omloop is. De laatste kinderen van de babyboomgeneratie zijn nu wel onder dak en zullen wellicht naar een grotere woning verhuizen. En komen er inmiddels al niet meer ruime woningen vrij van ouderen die het aardse voor het hemelse verruilen? Niemand wil dat weten, want overheid noch bouwbedrijfsleven zou dat welgevallig zijn.

Dat het aantal aangeboden koopwoningen sinds 2004 van 100.000 is toegenomen tot 230.000 in 2008, blijft onopgemerkt. In 2010 bereiken de eerste babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd. En dan? Hier passende antwoorden voor vinden is een testcase voor de situatie die daarna komt. Tot 2030 zijn de woningen namelijk nog wel gevuld. Daarna zal de leegstand steeds meer de kop opsteken, als een plaag. Wat te doen? Het maximum aan woningbehoefte is geen absoluut punt. Bij een ramp kan de helft van Nederland bij de andere helft onder dak worden gebracht. Als overheid zou je je daarom vanaf nu moeten inzetten voor het optimaal benutten van de bestaande ruimte en niet meer voor het vermeerderen van die woonruimte. De bouwers vullen de laatste gaatjes wel. Op vele manieren is het optimaal benutten van de bestaande ruimte te stimuleren. Snel mee beginnen, want het kan die toekomstige ineenstorting van de woningmarkt tegengaan en hopelijk voorkomen.

Drs. Harkolien C. Meinsma, sociaal geograaf/ planoloog,

www.harkolienmeinsma.nl

Auteur Vergrijzing, een uitdaging voor de woningmarkt - Bussum 2007

 


Meer publicaties...

Bureau Meinsma - Zandstraat 13 - 1011 HJ AMSTERDAM - telefoon: 020-6264773 - e-mail: meinsma@xs4all.nl